Başvurular dilekçe ve ilgili formlar doldurularak;

a) Genel Sekreterliğe veya Etik Kurul sekreterliğine basılı evraklarla,

b) Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Etik Kurul’a doğrudan online olarak yapılabilir.

Aynı anda yapılan farklı çalışmaya ilişkin başvurular ayrı ayrı yapılmalıdır. Başvuruda dilekçe ile birlikte Doküman Arşivinde bulunan “Etik Değerlendirme Başvuru Formu” varsa “Gönüllü Katılım Formu, Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu ve Görüşme/Anket Soruları” eklenmelidir. Ankette yer alan sorular hakkında kaynak yönüyle bilgi verilmelidir (sorular başvurucu tarafından mı hazırlanmıştır yoksa başka bir kaynaktan doğrudan veya değiştirilerek mi alınmıştır?)

Başvuru sahibi değerlendirme ve kurul toplanma sürecini dikkate alarak başvurusunu çalışmadan 20 gün önceden yapması gereklidir.

İnceleme sonrası başvuru sahibine revizyon gerektirdiği düşünülen başvurularla ilgili olarak elektronik ortamda bilgi verilir. İncelemesi tamamlanan başvurunun sonucu, EBYS üzerinden başvuru sahibine gönderilir. Eksik belgesi bulunan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz.